Az EU finanszírozási tevékenységének kedvezményezettjei

Az EU finanszírozási tevékenységének kedvezményezettjei

A Bizottság az évente odaítélt uniós források kedvezményezettjeiről nyilvántartást vezet, melybe bejegyzi a kedvezményezettek adatait, az odaítélt összegeket és más fontos adatokat.

Konzultációk

Konzultációk

Az uniós intézmények arra buzdítják a polgárokat, hogy vegyenek részt a konzultációkban és mondjanak véleményt a jogalkotás különböző szakaszaiban.

Komitológiai nyilvántartás

Komitológiai nyilvántartás

A Bizottság nyilván tartja azokat a szakbizottságokat (ún. komitológiai bizottságokat), amelyek révén a tagállamok felügyelik a Bizottság végrehajtási aktusainak elfogadását. A nyilvántartás tartalmazza a komitológiai szakbizottságok teljes listáját, valamint a szakbizottságok munkájához kapcsolódó háttér-információkat és dokumentumokat.

Érdekképviseletek

Érdekképviseletek

A Bizottság nyilvántartást vezet azokról az érdekcsoportokról (lobbiszervezetekről), amelyek befolyásolni kívánják az uniós jogalkotást.

Special advisers

Special advisers

List of special advisers to the current European Commission (2014-2019). Includes CV and declaration of honour.

Az adatvédelmi felelős által vezetett nyilvántartás

Az adatvédelmi felelős által vezetett nyilvántartás

Az átláthatóság jegyében a Bizottság közzétette a nyilvántartást az interneten, így ahhoz minden érdeklődő személy hozzáférhet.

Az európai polgároknak joguk van tudni, hogy az európai intézmények miképpen hozzák meg döntéseiket, kik vesznek részt a döntéshozatali folyamatban, és hogy milyen dokumentumok születnek a jogi aktusok előkészítésekor és elfogadásakor. Jogukban áll kérni, hogy betekintést nyerhessenek az említett dokumentumokba, és hogy véleményt nyilváníthassanak azokkal kapcsolatban. A polgároknak joguk van azt is tudni, hogy ki kap pénzt az uniós költségvetésből.

 

Az átláthatóság meghatározó szerepet játszik abban, hogy az európai polgárok kedvet kapjanak az EU demokratikus életében történő aktív szerepvállaláshoz.

 

Ebben a rovatban az érdeklődők betekintést nyerhetnek az uniós jogalkotási folyamatba, és megtudhatják, hogyan vehetnek részt abban.