Primatelji financijskih sredstava

Primatelji financijskih sredstava

Komisija vodi godišnji registar korisnika financijskih sredstava EU-a s informacijama kao što su detalji o korisniku, dodijeljeni iznosi itd.

Savjetovanja

Savjetovanja

Građani se pozivaju da sudjeluju u savjetovanjima i pošalju povratne informacije u različitim fazama zakonodavnog postupka.

Registar komitologije

Registar komitologije

Komisija vodi registar odbora koji djeluju u okviru sustava komitologije i koji nadgledaju Komisiju pri donošenju provedbenih akata. Registar sadržava popis tih odbora te popratne informacije i dokumente o njihovu radu.

Predstavnici interesnih skupina

Predstavnici interesnih skupina

Komisija vodi registar interesnih skupina čiji je cilj utjecati na zakonodavni postupak u institucijama EU-a.

Special advisers

Special advisers

List of special advisers to the current European Commission (2014-2019). Includes CV and declaration of honour.

Registar službenika za zaštitu podataka

Registar službenika za zaštitu podataka

Komisija je u duhu transparentnosti registar objavila na internetu i stavila na raspolaganje svim zainteresiranim osobama.

Europski građani imaju pravo znati kako europske institucije donose odluke, tko sudjeluje u njihovu donošenju i koji se dokumenti sastavljaju pri pripremi i donošenju zakonskih akata. Imaju pravo tražiti pristup tim dokumentima i iznijeti svoje stavove. Građani također imaju pravo znati tko prima financijska sredstva iz proračuna EU-a.

 

Transparentnost je ključna za poticanje europskih građana na aktivnije sudjelovanje u demokratskom životu EU-a.

 

U ovome dijelu dostupne su informacije koje će građanima pomoći da budu bolje obaviješteni o zakonodavnom postupku EU-a te da u njemu sudjeluju.