Støttemodtagere

Støttemodtagere

Kommissionen fører et register over modtagere af EU-tilskud for hvert år med oplysninger bl.a. om støttemodtagerne og de bevilgede beløb.

Høringer

Høringer

Borgerne opfordres til at deltage i høringerne og komme med feedback på de forskellige trin i lovgivningsprocessen.

Komitologiregistret

Komitologiregistret

Kommissionen fører et register over udvalg, de såkaldte komitologiudvalg, der overvåger Kommissionen, når den vedtager gennemførelsesretsakter. Registret indeholder en liste over disse udvalg samt baggrundsinformation og dokumenter om arbejdet.

Repræsentanter for interessegrupper

Repræsentanter for interessegrupper

Kommissionen fører et register over interessegrupper, der arbejder på at påvirke lovgivningsprocessen i EU's institutioner.

Special advisers

Special advisers

List of special advisers to the current European Commission (2014-2019). Includes CV and declaration of honour.

Den databeskyttelsesansvarliges register

Den databeskyttelsesansvarliges register

For at fremme gennemsigtighed har Kommissionen lagt registret på nettet og gjort det muligt for enhver, der måtte ønske det, at få adgang til det.

EU's borgere har ret til at vide, hvordan de europæiske institutioner træffer beslutninger, hvem der deltager i beslutningsprocessen, og hvilke dokumenter der indgår i udarbejdelsen og vedtagelsen af retsakter. De har ret til at anmode om indsigt i disse dokumenter og til at give udtryk for deres synspunkter. Borgerne har også ret til at vide, hvem der modtager støtte via EU's budget.

 

Åbenhed er også et vigtigt led i at tilskynde de europæiske borgere til at deltage mere aktivt i EU's demokratiske liv.

 

Denne sektion giver borgerne adgang til information om EU's lovgivningsproces, så de i højere grad kan deltage i processen.