Register za preglednost

Register za preglednost je podatkovna zbirka organizacij, ki poskušajo vplivati na pripravo zakonodaje in oblikovanje politik v institucijah EU. Iz registra je razvidno, kateri interesi se zastopajo, kdo jih zastopa in s kolikšnimi sredstvi. Register tako omogoča javni nadzor, saj lahko državljani in druge interesne skupine spremljajo dejavnosti lobistov.

Iščite po registru za preglednost ali registrirajte svojo organizacijo.

Za registracijske zavezance velja skupni kodeks ravnanja.

Sestanki z zastopniki interesov

V okviru zaveze Komisije za transparentnost komisarji, člani kabinetov in generalni direktorji objavijo informacije o sestankih z organizacijami in samozaposlenimi osebami.

Sestanki, povezani z oblikovanjem in izvajanjem politik v EU, lahko potekajo samo, če so zastopniki interesov registrirani v registru za preglednost EU.

Natančnejše informacije v sklepih Komisije z novembra 2014: