Átláthatósági nyilvántartás

Az átláthatósági nyilvántartás azokat a szervezeteket, illetve érdekcsoportokat tartja számon, amelyek befolyásolni kívánják az uniós jogalkotást és az uniós szakpolitikák végrehajtását. A nyilvántartásból kiderül, hogy az egyes szervezetek milyen érdekeket próbálnak érvényesíteni, és milyen költségvetésből. Ily módon a nyilvántartás a nagyközönség számára is lehetővé teszi a felügyeletet, hiszen olyan eszközt ad a polgárok és más érdekeltek kezébe, amelynek segítségével figyelemmel tudják kísérni a lobbisták tevékenységét.

Végezzen keresést az átláthatósági nyilvántartásban, vagy regisztrálja szervezetét.

A nyilvántartottakra közös magatartási kódex vonatkozik.

Találkozók az érdekképviseletekkel

A Bizottság elkötelezte magát az átláthatóság elve mellett. Ebből kifolyólag a biztosoknak, a biztosi kabinetek tagjainak és a főigazgatóknak tájékoztatást kell közzétenniük a szervezetek képviselőivel vagy önfoglalkoztatott személyekkel folytatott találkozóikról.

Szakpolitikai döntéshozatallal vagy uniós szakpolitika/jogszabály végrehajtásával kapcsolatos találkozóra csak olyan érdekképviseleti szervezetekkel kerülhet sor, amelyek szerepelnek az EU átláthatósági nyilvántartásában.

A részleteket az alábbi 2014. novemberi bizottsági határozatok tartalmazzák: