Läbipaistvusregister

Läbipaistvusregister on andmebaas, kuhu on kantud organisatsioonid, kelle eesmärk on mõjutada ELi institutsioonide õigusloomet või poliitikat. Registrist on näha, millistel eesmärkidel üks või teine huvirühm tegutseb, kes nad on ning kui suur on nende eelarve. Register hõlbustab avalikku kontrolli, andes kodanikele ja muudele huvirühmadele võimaluse jälgida lobitöötajate tegevust.

Tehke otsing läbipaistvusregistris või kandke oma organisatsioon registrisse.

Registreerunud peavad järgima ühist käitumisjuhendit.

Kohtumised huvirühmade esindajatega

Kuna komisjon on kohustunud tegutsema läbipaistvalt, avaldavad volinikud, nende kabinetiliikmed ning peadirektorid teavet organisatsioonide või füüsilisest isikust ettevõtjatega peetud kohtumiste kohta.

Huvirühmade esindajad saavad ELi poliitika kujundamist või rakendamist käsitlevatest kohtumistest osa võtta ainult juhul, kui nad on kantud ELi läbipaistvusregistrisse.

Täpsemat teavet leiate komisjoni 2014. aasta novembri otsustest