Åbenhedsregistret

Åbenhedsregistret er en database over organisationer, der forsøger at påvirke EU-institutionernes lovgivningsproces og implementering af politikker. Registret gør det synligt, hvem der arbejder for hvilke interesser, og hvor store deres budgetter er. Med registret kan offentligheden kigge organisationerne i kortene, så borgerne og forskellige interessentgrupper får mulighed for at følge lobbyisternes aktiviteter.

Søg i åbenhedsregistret, eller registrér din organisation.

De registrerede forpligter sig til at overholde en fælles adfærdskodeks.

Møder med repræsentanter for interessegrupper

Som led i Kommissionens forpligtelse til åbenhed offentliggør kommissærerne, deres kabinetsmedlemmer og generaldirektørerne information om de møder, de holder med organisationer eller selvstændige.

Møder, der drejer sig om udformning og gennemførelse af EU-politik, kan kun kan finde sted, hvis interesserepræsentanterne er registreret i EU's åbenhedsregister.

Du kan se de nærmere detaljer i Kommissionens afgørelser fra november 2014: