Rejstřík transparentnosti

Rejstřík transparentnosti je databáze, která obsahuje seznam subjektů, které se snaží ovlivňovat legislativní proces EU a provádění politik evropských institucí. Úlohou rejstříku je zviditelňovat, jaké zájmy kdo sleduje a za kolik peněz. Tímto způsobem rejstřík umožňuje výkon veřejné kontroly a poskytuje občanům a zájmovým skupinám možnost sledovat činnost lobbistů.

Vyhledávejte v rejstříku transparentnosti nebo svou organizaci zaregistrujte.

Žadatelé o registraci jsou vázáni společným kodexem chování.

Setkání se zástupci zájmových skupin

Jako součást svého závazku prosazovat transparentnost zveřejňuje Komise spolu se členy kabinetu jednotlivých komisařů a generálními řediteli informace o jednáních s organizacemi či osobami samostatně výdělečně činnými.

Setkání týkající se tvorby politik a jejich provádění v EU se mohou uskutečnit pouze v případě, že jsou dané zainteresované strany registrovány v rejstříku transparentnosti EU.

Více informací získáte v rozhodnutí Komise z listopadu 2014