Регистър за прозрачност

Регистърът за прозрачност е база данни за организациите, които се опитват да влияят на законодателния процес и изпълнението на политиките от страна на институциите на ЕС. Регистърът показва какви интереси се преследват, от кого и с какъв бюджет. По този начин се дава възможност за обществен контрол – гражданите и други заинтересовани групи могат да проследяват дейностите на лобистите.

Потърсете информация в Регистъра за прозрачност или регистрирайте вашата организация.

Регистриралите се организации и лица трябва да спазват кодекс за поведение.

Срещи с представители на интереси

Като част от ангажимента за прозрачност на Комисията комисарите, членовете на техните кабинети и генералните директори публикуват информация за своите срещи с организации или самостоятелно заети лица.

Срещи, свързани с изготвянето и прилагането на политики на ЕС, могат да се провеждат само ако представителите на интереси са регистрирани в Регистъра за прозрачност.

За повече подробности вижте решенията на Комисията от ноември 2014 г. за: