Külső szaktanácsadás

A Bizottság nyilvántartást vezet azokról a szakértői csoportokról és más hasonló testületekről, amelyek számos tevékenységi területen tanáccsal látják el az intézményt. Külső szakértők segítik:

• a jogalkotási javaslatok és szakpolitikai kezdeményezések kidolgozását,

• a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok kidolgozását,

• az uniós jogszabályok, programok és szakpolitikák végrehajtását,

• adott esetben a végrehajtási jogi aktusoknak a bizottság elé terjesztést megelőző, korai előkészítését

a 182/2011/EU rendelettel összhangban.

A nyilvántartás a csoportok mindegyikével kapcsolatban feltünteti, hogy a Bizottság melyik szervezeti egysége működteti őket, kik a tagjaik, milyen feladatokat látnak el, és mi a küldetésük. Ezenkívül releváns, a csoportok által kidolgozott és megvitatott dokumentumokat is tartalmaz, pl. jegyzőkönyveket, napirendeket és tevékenységi jelentéseket.

Keresés a szakértői csoportok nyilvántartásában