Savjeti vanjskih stručnjaka

Komisija je uspostavila registar stručnih skupina i drugih sličnih tijela koja joj pružaju savjete i stručno znanje u pogledu:

• pripreme zakonodavnih prijedloga i inicijativa politika

• pripreme delegiranih akata

• provedbe zakonodavstva, programa i politika EU-a

• ako je potrebno, rane faze pripreme provedbenih akata, prije njihova podnošenja odboru u

skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011.

Sa svaku se skupinu u registru navode informacije, primjerice koja je služba Komisije nadležna za nju

te svrha, zadaće i članstvo skupine. U registru su i relevantni dokumenti koje skupine izrađuju i o kojima raspravljaju, uključujući zapisnike sastanaka, dnevne redove i izvješća o aktivnostima.

Pretraži registar stručnih skupina.

.