Komission ulkopuoliset asiantuntijat

Komissio on perustanut rekisterin asiantuntijaryhmille ja muille tahoille, jotka avustavat sitä mm. seuraavissa tehtävissä:

• säädösehdotusten ja poliittisten aloitteiden laatiminen

• delegoitujen säädösten valmistelu

• EU:n lainsäädännön, ohjelmien ja politiikan täytäntöönpano

• tarvittaessa täytäntöönpanosäädösten varhainen valmistelu ennen kuin ne saatetaan komitean käsiteltäviksi

asetuksen (EU) N:o 182/2011 mukaisesti.

Kustakin asiantuntijaryhmästä ilmoitetaan esimerkiksi sen toiminnasta vastaava komission pääosasto, ryhmän tarkoitus, tehtävät ja jäsenet. Rekisteri sisältää myös ryhmien tuottamat ja käsittelemät asiakirjat, kuten kokousten asialistat, pöytäkirjat ja toimintakertomukset.

Asiantuntijaryhmien rekisteri

Asiantuntijoiden ohjeet tarjousten arviointiin