Experter utvärderar anbud

EU-kommissionen utser oberoende och opartiska experter för att utvärdera anbud och övervaka projekt som får EU-bidrag.

För programmet Horisont 2020 publicerar kommissionen varje år en lista på experter (listan specificerar dock inte vilka experter som arbetat med vilka förslag).

Experter får ett avtal som beskriver deras rättigheter och skyldigheter samt de allmänna villkoren. De får också ofta ersättning för sina tjänster. 

Bli expert åt EU-kommissionen

Uppförandekod för experter

Beroende på vilken utlysning det handlar om kan experter behöva skriva under en förklaring där de lovar att följa uppförandekoden för experter. En avtalsmall för experter med en sådan förklaring finns i bilaga 1 på deltagarportalen.

Intressekonflikter

Experter måste intyga att de inte är jäviga och att de kommer att informera kommissionen om det skulle uppstå intressekonflikter efter att de inlett sitt uppdrag.

Om EU-kommissionen anser att det är nödvändigt kan den stänga av en expert från ett uppdrag.

Exempel på vad som gör en expert jävig finns i Horisont 2020-manualen på deltagarportalen. Vissa expertutlysningar kan ha andra regler. Vi rekommenderar att du tar reda på vilka regler och villkor som gäller för de enskilda utlysningarna.

Lämna in förslag samtidigt som man arbetar som expert

Vissa program och insatser (t.ex. Horisont 2020) tillåter att experter lämnar in egna forskningsförslag medan de arbetar som experter. Det förutsätter dock att det inte finns några intressekonflikter. Experter kommer inte att få i uppgift att utvärdera sitt eget förslag eller andra förslag som tävlar med det.

Redovisningsskyldighet

Det kan hända att EU-kommissionen ber sina experter att skicka in dokument och styrkande handlingar som visar att de utfört sitt uppdrag korrekt och att all eventuell ersättning de söker gäller verkliga utgifter.