Reguli pentru experții care evaluează oferte

Comisia Europeană numește experți independenți, imparțiali, care să evalueze propuneri și să monitorizeze proiecte care beneficiază de finanțare europeană.

De exemplu, în contextul programului Orizont 2020, Comisia publică o listă anuală cu experți neprecizând însă propunerile pe care le evaluează aceștia.    

Experții semnează un contract care definește drepturile, obligațiile, termenii și condițiile aplicabile și sunt deseori plătiți pentru serviciile lor. 

Deveniți expert pentru Comisie

Codul de conduită pentru experți

Pentru fiecare cerere de exprimare a interesului la care răspund, experților li se poate cere să semneze o declarație prin care se angajează să respecte codul de conduită pentru experți.   Puteți consulta o astfel de declarație pe Portalul participanților, în anexa 1: model de contract pentru experți .

Conflicte de interese

Experții trebuie să declare că nu există niciun conflict de interese și să se angajeze să informeze Comisia imediat ce constată apariția unui astfel de conflict în timpul exercitării atribuțiilor lor. 

Dacă este cazul, Comisia Europeană le poate retrage experților îndatoririle de evaluare sau monitorizare. 

Consultați Manualul on-line al programului Orizont 2020 pentru explicații despre ce situații pot genera conflicte de interes. Unele cereri de exprimare a interesului pot avea reguli diferite. Vă recomandăm să verificați regulile și condițiile pentru fiecare cerere în parte.

Transmiterea de propuneri de finanțare de către experți

În cazul anumitor programe și acțiuni (printre care Orizont 2020), experții pot depune propriile propuneri de proiecte chiar dacă evaluează propuneri ei înșiși, atâta timp cât nu apare niciun conflict de interes. Experții nu vor primi spre evaluare propuneri proprii sau propuneri cu care acestea se află în concurență.

Responsabilitatea

Comisia Europeană poate solicita experților să îi pună la dispoziție documente justificative ca dovadă că au executat corect contractul și că toate cheltuielile pentru care solicită o decontare sunt reale.