Inzet deskundigen bij beoordeling offertes

De Europese Commissie schakelt onafhankelijke en onpartijdige deskundigen in om voorstellen te evalueren en projecten te controleren die EU-steun krijgen.

Zo publiceert ze in het kader van het programma Horizon 2020 ieder jaar een lijst van deskundigen (overigens zonder de voorstellen die zij hebben behandeld).

Experts krijgen een contract aangeboden met daarin hun rechten, plichten en overige voorwaarden, en vaak worden zij voor hun diensten betaald. 

Als deskundige voor de Commissie werken

Gedragscode voor deskundigen

Het verschilt per oproep, maar meestal moeten de deskundigen een verklaring ondertekenen dat zij zich zullen houden aan de gedragscode voor deskundigen. Een voorbeeld van zo'n verklaring is te vinden op het deelnemersportaal in bijlage 1, in de modelovereenkomst voor deskundigen.

Belangenconflicten

Iedere deskundige moet verklaren dat er geen sprake is van belangenconflicten en dat hij de Commissie zal inlichten als er tijdens het werk zo'n conflict zou ontstaan.

Indien nodig kan de Commissie de betrokken deskundige dan van bepaalde taken ontheffen.

Wat precies wordt verstaan onder een belangenconflict, is beschreven in de Horizon 2020 Manual op het deelnemersportal. De regels voor deskundigen kunnen overigens per oproep verschillen. Lees bij elke oproep goed de regels en voorwaarden.

Werken als deskundige en voorstellen indienen

Bij sommige programma's en acties (bijv. Horizon 2020) mag een deskundige die voorstellen beoordeelt, tegelijkertijd zelf een voorstel indienen, mits er geen sprake is van een belangenconflict. Deskundigen mogen in geen geval hun eigen voorstel beoordelen, noch enig concurrerend voorstel.

Verantwoordingsplicht

De Europese Commissie kan deskundigen verzoeken om met documenten te staven dat hun contract correct is uitgevoerd en dat alle gedeclareerde uitgaven daadwerkelijk zijn gedaan.