Ekspertų pagalba vertinant konkursų pasiūlymus

Europos Komisija paskiria nepriklausomus, nešališkus ekspertus vertinti pasiūlymams ir stebėti ES lėšomis remiamiems projektams.

Pavyzdžiui, vykdydama programą „Horizontas 2020“, Komisija skelbia metinį ekspertų sąrašą (nors jame ir nepatikslinama, kokie ekspertai kokius pasiūlymus vertino).

Su ekspertais sudaromos sutartys, kuriose apibrėžiamos jų teisės, pareigos ir sąlygos, jiems dažnai atlyginama už suteiktas paslaugas. 

Tapkite Europos Komisijai dirbančiu ekspertu

Ekspertų elgesio kodeksas

Priklausomai nuo kiekvieno kvietimo, sąlygose gali būti reikalaujama, kad ekspertai pasirašytų pareiškimą, įsipareigodami laikytis ekspertų elgesio kodekso. Tokio pareiškimo pavyzdys pateiktas Dalyvių portale, pavyzdinės sutarties su ekspertu 1-ame priede.

Interesų konfliktai

Ekspertai turi pareikšti, kad nėra jokio interesų konflikto ir kad jeigu toks konfliktas iškils atliekant jiems pavestas užduotis, jie apie tai informuos Komisiją.

Prireikus Europos Komisija gali atšaukti ekspertus iš vertinimo ar stebėjimo užduočių.

Interesų konflikto pavyzdys pateikiamas programos „Horizontas 2020“ vadove Dalyvių portale. Tam tikrų kvietimų ekspertams atveju taisyklės gali būti kitokios. Patartina patikrinti kiekvieno konkretaus kvietimo taisykles ir sąlygas.

Pasiūlymų teikimas, dirbant ekspertu

Tam tikrų programų ir veiksmų (pvz., programos „Horizontas 2020“) atveju ekspertai gali teikti savo pačių pasiūlymus, tuo pačiu atlikdami vertinimo darbą kaip ekspertai, jeigu dėl to nekyla interesų konfliktas. Ekspertams nebus pavedama vertinti savo pačių arba konkurentų pasiūlymų.

Atskaitomybė

Europos Komisija gali paprašyti ekspertų pateikti įrašų ir patvirtinamųjų dokumentų kaip įrodymą, kad sutartis buvo vykdoma tinkamai ir visos deklaruotos išlaidos yra tikros.