Szakértők közreműködése pályázatok kiértékelésében

Az Európai Bizottság független és pártatlan szakértőket bíz meg a neki benyújtott, uniós források felhasználására vonatkozó pályázatok kiértékelésével és az uniós finanszírozásban részesülő projektek végrehajtásának nyomon követésével.

Így például a Horizont 2020 program keretében a Bizottság évente közzéteszi az általa felkért szakértők névsorát (azt azonban nem tünteti fel, hogy az egyes szakértők mely pályázatok kiértékelésében vettek részt).

A szakértők szerződést írnak alá, amely rögzíti jogaikat, kötelezettségeiket és az együttműködés feltételeit, szolgálataikért pedig gyakran anyagi ellentételezésben részesülnek. 

Dolgozzon Ön is szakértőként a Bizottságnál

Szakértői magatartási kódex

Az egyes felhívások természetétől függően a szakértőknek adott esetben nyilatkozatot kell aláírniuk, amelyben kötelezettséget vállalnak arra, hogy betartják a rájuk vonatkozó magatartási kódexet. Ha tudni szeretné, mit tartalmaz egy ilyen nyilatkozat, olvassa el a szakértői portálon megtalálható szakértőiszerződés-minta 1. mellékletét.

Összeférhetetlenség

A szakértőknek nyilatkozniuk kell arról, hogy szakértői tevékenységük semmiféle összeférhetetlenséget nem eredményez, és kötelezettséget kell vállalniuk arra, hogy ha feladataik ellátása során összeférhetetlenség merül fel, erről értesítik a Bizottságot.

Indokolt esetben az Európai Bizottság visszavonhatja a kiértékelésre vagy nyomon követésre vonatkozó szakértői megbízást.

A Horizont 2020 programhoz készített útmutató, mely hozzáférhető a résztvevői portálon, felsorol néhány példát az összeférhetetlenségre. Bizonyos szakértői pályázatokra más szabályok vonatkozhatnak. Ezért azt tanácsoljuk, hogy minden egyes felhívás esetében tájékozódjon az egyedi szabályokról és feltételekről.

Pályázatok benyújtása olyan személyek által, akik a pályázat benyújtásakor szakértőként működnek közre

Vannak olyan programok és intézkedések (ilyenek például a Horizont 2020 keretprogramhoz tartozó kezdeményezések), amelyek esetében a szakértők saját kutatási projektjavaslatot nyújthatnak be, miközben szakértőként értékelést végeznek – feltéve, hogy nem áll fenn összeférhetetlenség. A szakértőket a Bizottság nem fogja felkérni saját pályázatuk vagy az azzal versengő pályázatok kiértékelésére.

Elszámoltathatóság

Az Európai Bizottság megkövetelheti az általa megbízott szakértőktől, hogy megfelelő dokumentumokkal igazolják a szerződés szabályszerű teljesítését és a költségtérítési igények megalapozottságát.