Angažiranje stručnjaka za ocjenjivanje ponuda

Europska komisija imenuje neovisne, nepristrane stručnjake za ocjenjivanje prijedloga i praćenje projekata kojima se dodjeljuju financijska sredstva EU-a.

Na primjer, u kontekstu programa Obzor 2020. Komisija objavljuje godišnji popis stručnjaka (iako se u njemu ne navodi koji su stručnjaci radili na kojim prijedlozima).

Stručnjacima se nudi ugovor u kojem se definiraju prava, obveze i uvjeti te često dobiju naknadu za svoje usluge. 

Postanite stručni suradnik Komisije

Kodeks ponašanja stručnih suradnika

Ovisno o pozivu, od stručnjaka se može tražiti da potpišu izjavu o pridržavanju kodeksa ponašanja stručnih suradnika. Primjer takve izjave dostupan je na portalu za sudionike, u Prilogu 1., predlošku ugovora za stručnjake.

Sukob interesa

Stručnjaci moraju izjaviti da ne postoji sukob interesa i da će obavijestiti Komisiju ako do njega dođe tijekom njihovih aktivnosti.

Prema potrebi Europska komisija može povući stručnjake s aktivnosti ocjenjivanja ili praćenja.

Primjer sukoba interesa dostupan je u priručniku za Obzor 2020. na portalu za sudionike. Određeni pozivi na iskaz interesa stručnjaka mogu imati drukčija pravila. Uputno je to provjeriti u svakom pozivu i njegovim pravilima i uvjetima.

Mogu li stručni suradnici podnositi prijedloge?

Za određene programe i mjere (npr. Obzor 2020.) stručnjaci mogu podnijeti vlastite istraživačke prijedloge dok obavljaju ocjenjivanje u svojstvu stručnog suradnika – pod uvjetom da nema sukoba interesa. Neće im se dodijeliti zadatak ocjenjivanja vlastitog prijedloga ni bilo kojeg drugog prijedloga u okviru istog natječaja.

Odgovornost

Europska komisija od stručnjaka može tražiti da dostave evidenciju i druge popratne dokumente kao dokaz da je ugovor pravilno izveden i da su svi navedeni troškovi opravdani.