Asiantuntijat tarjousten arvioijina

Euroopan komissio nimittää riippumattomia ja puolueettomia asiantuntijoita arvioimaan hanke-ehdotuksia ja valvomaan EU:n rahoittamia hankkeita.

Esimerkiksi Horisontti 2020 -ohjelman yhteydessä komissio julkaisee vuosittaisen asiantuntijaluettelon (luettelossa ei ilmoiteta, minkä ehdotusten arviointiin kukin heistä on osallistunut).

Asiantuntijat allekirjoittavat sopimuksen, jossa määritellään heidän oikeutensa ja velvollisuutensa sekä sopimusehdot. Usein heille maksetaan työstä myös korvausta. 

Hae asiantuntijatehtäviin Euroopan komissiossa

Asiantuntijoiden käytännesäännöt

Tapauksesta riippuen asiantuntijoita voidaan vaatia allekirjoittamaan vakuutus siitä, että he noudattavat käytännesääntöjä. Vakuutuksen malli on saatavilla osallistujaportaalissa (asiantuntijoiden mallisopimus, liite 1).

Eturistiriidat

Asiantuntijoiden on vakuutettava, etteivät asiantuntijatehtävät aiheuta eturistiriitaa. Heidän on ilmoitettava komissiolle välittömästi, jos eturistiriitoja ilmenee asiantuntijatehtävien aikana.

Euroopan komissio voi tarvittaessa poistaa asiantuntijan arviointi- tai valvontatehtävistä.

Esimerkkejä eturistiriitatilanteista annetaan osallistujaportaalin Horisontti 2020 -ohjeessa. Kaikkiin hakumenettelyihin ei välttämättä sovelleta samoja sääntöjä. Kunkin hakuilmoituksen ehtoihin onkin suositeltavaa perehtyä erikseen.

Asiantuntijatyö ja ehdotuspyyntöihin osallistuminen

Asiantuntijoina työskentelevät henkilöt voivat toimittaa omia tutkimushanke-ehdotuksia tiettyjen ohjelmien ja toimien yhteydessä (esim. Horisontti 2020) edellyttäen, ettei eturistiriitaa ole. Asiantuntijoita ei pyydetä arvioimaan omaa ehdotustaan tai ehdotuksia, jotka kilpailevat sen kanssa.

Tilivelvollisuus ja ammattietiikka

Euroopan komissio voi pyytää asiantuntijaa toimittamaan asiakirjatodisteita siitä, että hän on toiminut sopimuksen mukaisesti ja laskuttanut kuluista todenmukaisesti.