Anvendelse af eksperter til vurdering af tilbud

Kommissionen udnævner uafhængige og uvildige eksperter til at vurdere projektforslag og overvåge projekter, der støttes med EU-midler.

For eksempel offentliggør Kommissionen i forbindelse med Horisont 2020-programmet en årlig ekspertliste (som dog ikke viser, hvilke eksperter der har vurderet hvilke forslag).

Eksperterne får en kontrakt, der angiver deres rettigheder og forpligtelser og vilkårene for arbejdet, og de får ofte et vederlag for deres tjenesteydelser. 

Bliv ekspert for Europa-Kommissionen

Adfærdskodeks for eksperter

Afhængigt af typen af indkaldelse kan eksperter blive bedt om at underskrive en erklæring om, at de vil overholde adfærdskodeksen for eksperter. Du kan se et eksempel på en sådan erklæring på deltagerportalen i bilag 1: standardkontrakt for eksperter.

Interessekonflikter

Eksperter skal erklære, at der ikke foreligger nogen interessekonflikt, og at de vil informere Kommissionen om det, hvis der opstår en sådan konflikt i forbindelse med deres opgaver.

Hvis det bliver nødvendigt, kan Kommissionen fjerne eksperter fra deres vurderings- eller overvågningsarbejde.

Du kan se et eksempel på, hvad en interessekonflikt består i, i Horisont 2020-vejledningen på deltagerportalen. For nogle indkaldelser af eksperter kan der gælde andre regler. Det er en god idé at tjekke regler og vilkår for hver enkelt indkaldelse.

Indsendelse af forslag mens man arbejder som ekspert

Ved visse programmer og initiativer (f.eks. Horisont 2020) kan eksperter komme med deres egne forslag til forskningsprojekter, mens de udfører deres ekspertvurderinger – forudsat at der ikke er nogen interessekonflikt. Eksperter bliver ikke bedt om at vurdere deres egne forslag eller konkurrerende forslag.

Ansvarlighed

Kommissionen kan bede eksperter om at indsende forskellige typer dokumentation som bevis for, at kontrakten er blevet overholdt, og at de udgifter, der søges godtgjort, faktisk er afholdt.