Systemet för finansiell transparens

Systemet för finansiell transparens är en databas där du kan se vem EU har betalat pengar till.

Där finns uppgifter om EU-kommissionens utbetalningar (sedan 2007) och om mottagare av Europeiska utvecklingsfondens stöd (sedan 2010).

Sök i databasen över bidragsmottagare och underleverantörer

Vilka uppgifter kan jag se?

  • Mottagare
  • Syfte 
  • Plats
  • Belopp och typ av utgift
  • Utbetalande avdelning 
  • Rubrik i EU:s budget 
  • Redovisningsår

Läs mer om systemet för finansiell transparens under Vanliga frågor och  Hjälp.