Sistem finančne preglednosti

Sistem finančne preglednosti je zbirka imen prejemnikov finančnih sredstev iz proračuna EU.

Državljani lahko vidijo podatke o prejemnikih sredstev, ki jih je izplačala neposredno Evropska komisija (od leta 2007), in prejemnikih sredstev iz Evropskega razvojnega sklada (od leta 2010).

Podatki o prejemnikih evropskih sredstev

Razpoložljive informacije

  • ime prejemnika sredstev
  • predmet oz. namen financiranja 
  • kraj prejemnika sredstev
  • znesek in oblika financiranja
  • služba, ki je odobrila financiranje 
  • del proračuna EU, iz katerega so sredstva nakazana 
  • leto, ko so bila sredstva knjižena v računovodske izkaze

Več informacij o sistemu finančne preglednosti na spletišču: odgovori na pogosta vprašanja in pomoč uporabnikom.