Systém finančnej transparentnosti

Systém finančnej transparentnosti je databáza mien príjemcov, ktorí získali finančné prostriedky z rozpočtu EÚ.

Občania môžu získať informácie o financiách, ktoré vyplatila priamo Komisia (od roku 2007), ako aj o príjemcoch prostriedkov z Európskeho rozvojového fondu (od roku 2010).

Vyhľadávať v databáze príjemcov finančných prostriedkov EÚ

Dostupné informácie

  • kto prijíma fondy
  • predmet, t. j. účel výdavku 
  • kde sa príjemca nachádza
  • výška a druh výdavku
  • ktorý zodpovedný útvar poskytol finančné prostriedky 
  • z ktorej časti rozpočtu EÚ financovanie pochádza 
  • v ktorom roku bola suma zaúčtovaná

Ďalšie informácie o systéme finančnej transparentnosti v nájdete v sekciách Najčastejšie otázky a Pomoc tohto webového sídla.