Sistemul de transparență financiară

Sistemul de transparență financiară este o bază de date cu numele celor care au beneficiat de finanțare din bugetul UE.

Mai exact, puteți consulta date despre beneficiarii fondurilor acordate direct de către Comisia Europeană (începând din 2007) și despre beneficiarii Fondului european de dezvoltare (începând din 2010).

Consultați baza de date a beneficiarilor fondurilor UE

Informații disponibile:

  • numele beneficiarului
  • scopul cheltuielilor
  • adresa beneficiarului
  • valoarea și tipul cheltuielilor
  • departamentul care a acordat finanțarea
  • linia bugetară din care provine finanțarea
  • anul în care suma a fost înregistrată în contabilitate

Pentru informații suplimentare privind Sistemul de transparență financiară, consultați secțiunile „Întrebări și răspunsuri” și „Ajutor” ale site-ului dedicat.