Systeem voor financiële transparantie

Het systeem voor financiële transparantie is de databank met namen van begunstigden die geld uit de EU-begroting ontvangen.

U kunt erin opzoeken wie er van de Europese Commissie rechtstreeks (sinds 2007) of uit het Europees Ontwikkelingsfonds (sinds 2010) geld heeft gekregen.

Zoeken in de databank van ontvangers van EU-geld

Beschikbare gegevens

  • wie er geld heeft ontvangen
  • waarvoor, m.a.w. het doel van de uitgaven 
  • waar
  • hoeveel en in welke vorm
  • van welk departement 
  • uit welk deel van de EU-begroting 
  • voor welk boekjaar

Meer informatie over het systeem voor financiële transparantie is te vinden in de rubrieken Veelgestelde vragen en Help van die website.