Sistema ta' trasparenza finanzjarja

Is-sistema ta' trasparenza finanzjarja hi bażi tad-data ta' ismijiet ta' benefiċjarji li rċevew finanzjament mill-baġit tal-UE.

Iċ-ċittadini jistgħu jaċċessaw id-dettalji ta' finanzjament imħallas direttament mill-Kummissjoni Ewropea (mill-2007 'l hawn), u tal-benefiċjarji tal-Fond Ewropew għall-Iżvilupp (mill-2010 'l hawn).

Fittex fil-bażi tad-data tar-riċevituri ta' finanzjament tal-UE

Informazzjoni disponibbli

  • min jirċievi l-fondi
  • suġġett, jiġifieri, l-għan tan-nefqa 
  • fejn jinsab il-benefiċjarju
  • ammont u tip ta' nefqa
  • liema dipartiment responsabbli ta l-finanzjament 
  • liema parti tal-baġit tal-UE ġej minnu 
  • liema sena l-ammont tniżżel fil-kotba tal-kontabbiltà

Tista' ssib informazzjoni addizzjonali fis-sistema ta' trasparenza finanzjarja fit-taqsimiet Mistoqsijiet FrekwentiGħajnuna tas-sit tal-web.