Finanšu pārredzamības sistēma

Finanšu pārredzamības sistēma ir datubāze, kurā iekļauti atbalsta saņēmēji, kam ticis finansējums no ES budžeta.

Iedzīvotāji tajā var atrast informāciju par finansējumu, ko Eiropas Komisija izmaksājusi tiešā veidā (no 2007. gada), un ziņas par Eiropas Attīstības fonda līdzekļu saņēmējiem (no 2010. gada).

Meklēt datubāzē ES finansējuma saņēmējus

Ir pieejama šāda informācija:

  • kas saņem līdzekļus,
  • kāds ir izdevumu mērķis jeb temats, 
  • kur atrodas saņēmējs,
  • izdevumu summa un veids,
  • kura atbildīgā struktūrvienība ir piešķīrusi finansējumu, 
  • no kuras ES budžeta sadaļas ir šie līdzekļi, 
  • kurā gadā summa tika iegrāmatota.

Papildu informāciju par finanšu pārredzamības sistēmu var atrast vietnes bieži uzdoto jautājumu un palīdzības sadaļā.