EU-rahoituksen saajien tietokanta

Euroopan komissio on perustanut julkisen tietokannan EU:n budjettirahoituksen saajista. Tietokanta on perustettu rahoituksen avoimuuden varmistamiseksi.

Tiedot kattavat Euroopan komission suoran rahoituksen (vuodesta 2007) ja Euroopan kehitysrahaston rahoituksen (vuodesta 2010).

EU-rahoituksen saajien tietokanta

Saatavilla olevat tiedot

  • rahoituksen saaja
  • rahoituksen käyttötarkoitus 
  • saajan sijaintimaa
  • menoerän määrä ja tyyppi
  • myönnetystä rahoituksesta vastaava komission pääosasto 
  • vastaava EU:n talousarvion osa 
  • menoerän kirjausvuosi

Lisätietoja tietokannasta on sivuston FAQ-sivulla ja opastuksessa.