Finantsläbipaistvuse süsteem

Finantsläbipaistvuse süsteem on andmebaas, mis sisaldab ELi eelarvest rahalist toetust saanud inimeste ja organisatsioonide nimesid.

Kodanikel on võimalik tutvuda üksikasjalike andmetega rahaliste toetuste kohta, mida on maksnud vahetult Euroopa Komisjon (alates 2007. aastast) või Euroopa Arengufond (alates 2010. aastast).

Otsige andmebaasist teavet ELi toetuse saajate kohta

Kättesaadav teave

  • toetuse saaja nimi;
  • valdkond, ehk kulutuste eesmärk; 
  • toetuse saaja asukoht;
  • kulude summa ja liik;
  • rahastuse eraldanud talitus; 
  • ELi eelarve osa, millest summa on eraldatud; 
  • millise aasta raamatupidamisarvestuses eraldatud summa kajastub.

Lisateavet leiate finantsläbipaistvuse süsteemi veebisaidi jaotistest Korduvad küsimused ja Abi.