Systém finanční transparentnosti

Systém finanční transparentnosti obsahuje databázi jmen příjemců, kteří obdrželi finanční prostředky z rozpočtu EU.

Občané si mají možnost vyhledat podrobné informace o finančních prostředcích vyplacených Evropskou komisí přímo (od roku 2007), jakož i o příjemcích finančních prostředků z Evropského rozvojového fondu (od roku 2010).

Vyhledávání v databázi příjemců finančních prostředků EU

Dostupné informace

  • kdo finanční prostředky obdržel
  • předmět, tzn. účel výdajů 
  • kde se příjemce nachází
  • částka a druh výdaje
  • který odpovědný útvar finanční prostředky udělil 
  • z které části rozpočtu EU dané finanční prostředky pocházejí 
  • v kterém roce byla částka zaúčtována

Další informace o systému finanční transparentnosti najdete v Častých otázkách a Nápovědě.