Tillgång till handlingar

Kommissionen lägger ut många av sina handlingar på nätet så att du lättare får tillgång till dem och kan läsa om kommissionens arbete.

Vilka typer av dokument finns?

Officiella handlingar och publikationer

Du kan också söka på officiella handlingar från kommissionen (och andra EU-institutioner) eller EU-publikationer.

Lagstiftningsdokument

Handlingar som kommissionen tar fram i samband med sitt lagstiftningsarbete finns också i EUR-Lex och Pre-Lex

Handlingar om EU:s institutionella frågor

Databasen Dorie innehåller handlingar från 1946 och fram till i dag. Här hittar du handlingar om institutionella frågor och regeringskonferenser som har antagit ändringar i EU:s fördrag.

Sök i databasen Dorie

Register över kommissionens handlingar

Här hittar du framför allt lagstiftningsdokument och dagordningar och protokoll från kommissionens möten från och med den 1 januari 2001.

Sök i kommissionens register över handlingar

Register över parlamentets och rådets handlingar

Andra institutioner ger också allmänheten tillgång till sina handlingar.

Sök i parlamentets register över handlingar

Sök i rådets register över handlingar

Handlingar som är mer än 30 år

I EU:s historiska arkiv hittar du handlingar som är över 30 år gamla. 

Sök i EU:s historiska arkiv 

Läs mer om kommissionens arkivverksamhet

Öppna data

Du kan också söka i EU:s portal för öppna data.

Personal- och rekryteringshandlingar

För att få tillgång till rekryteringsbyråns handlingar och de kommissionsanställdas personakter krävs särskild behörighet. Kontakta rekryteringsbyrån eller generaldirektoratet för personal och säkerhet direkt om du vill få tillgång till dina ansökningshandlingar eller din personakt.

Europeiska rekryteringsbyrån (Epso)

Allmän information om EU

Om du vill ha allmän information om EU kan du få hjälp av Europa direkt

Ring gratis till 00 800 6 7 8 9 10 11 kl. 9–18. 

Skicka en fråga – du får svar inom tre arbetsdagar.

Begära ut handlingar

Som EU-medborgare har du rätt att begära tillgång till EU-institutionernas handlingar. Vi har därför lagt ut ett stort antal handlingar på nätet i kommissionens register.

En del handlingar kan finnas med i registret utan att ha publicerats. Ansök om att få ett dokument genom att fylla i vårt elektroniska formulär.

Begär ut handlingar från kommissionen

Skydd av personuppgifter

Kan min begäran avslås?

Kommissionen har rätt att vägra att lämna ut handlingar som skulle kunna skada allmänna eller privata intressen enligt förordning 1049/2001 om de lämnades ut.

Tänk på att vissa kommissionshandlingar helt eller delvis omfattas av de undantag för allmänhetens tillgång som fastställs i förordning nr 1049/2001.

Enligt ett allmänt undantag som godkänts av EU-domstolen behöver kommissionen inte lämna ut handlingar som rör

  • pågående EU Pilot-ärenden
  • överträdelser
  • statligt stöd
  • konkurrensärenden och handlingar från nationella konkurrensmyndigheter
  • företagskoncentrationer
  • Olafs bedrägeriutredningar
  • rättsfall
  • konkurrerande upphandlingsanbud
  • konkurrerande projektförslag
  • skriftliga frågor i urvalsförfarandena för personal.