Som EU-medborgare har du rätt att begära tillgång till kommissionens handlingar. Vi har därför lagt ut ett stort antal handlingar på nätet.

Vilka typer av dokument finns?

Register över kommissionsdokument

Här hittar du framför allt lagstiftningsdokument och dagordningar och protokoll från kommissionens möten från och med den 1 januari 2001.

Sök i registret

Kommissionens mötesprotokoll

Gå till registret över kommissionens mötesprotokoll

Lagstiftningsdokument

Handlingar som kommissionen tar fram i samband med sitt lagstiftningsarbete finns också i EUR-Lex.

Officiella handlingar och publikationer

Du kan också söka på officiella handlingar från kommissionen (och andra EU-institutioner) eller EU-publikationer.

Personal- och rekryteringshandlingar

För att få tillgång till rekryteringsbyråns handlingar och de kommissionsanställdas personakter krävs särskild behörighet. Kontakta rekryteringsbyrån eller generaldirektoratet för personal och säkerhet direkt om du vill få tillgång till dina ansökningshandlingar eller din personakt.

Europeiska rekryteringsbyrån (Epso)

Öppna data

Du kan också söka i EU:s portal för öppna data.

Begära ut handlingar

Du har rätt att få tillgång till handlingar även om de inte finns i registret.

En del handlingar kan vara upptagna i registret utan att ha publicerats. Ansök om att få ett dokument genom att fylla i vårt elektroniska formulär.

Observera: Att en handling finns i registret innebär inte att du automatiskt får tillgång till den. Ansökan kan avslås om utlämnandet kan skada allmänna eller privata intressen, t.ex. allmän säkerhet, personlig integritet, kommersiella intressen, domstolsförfaranden, beslutsförfaranden eller utredningar. Handlingar om pågående ärenden som gäller EU Pilot, överträdelser, statligt stöd, konkurrens, företagskoncentrationer, Olaf eller rättsfall lämnas inte ut.