Tillgång till handlingar

EU-kommissionen och andra EU-institutioner lägger ut många av sina handlingar på nätet så att du lättare får tillgång till dem och kan läsa om EU:s och kommissionens arbete.

Var finns handlingarna?

Kommissionen

Europaparlamentet

 • Parlamentets offentliga dokumentregister – huvudregistret över parlamentets dokument där du också kan ansöka om att få tillgång till parlamentets handlingar
 • Lagstiftningsobservatoriet – parlamentets databas där du kan följa EU:s beslutsfattande
 • Ipex – plattform för informationsutbyte mellan de nationella parlamenten och Europaparlamentet om EU-frågor

Europeiska unionens råd/Europeiska rådet

Interinstitutionella register

 • EUR-Lex – innehåller EU-lagstiftning, rättspraxis från EU-domstolen och andra offentliga EU-handlingar samt den autentiska, elektroniska versionen av EUT
 • EU-publikationer – publikationer från EU:s institutioner och byråer (tidigare EU Bookshop)
 • Öppenhetsregistret – en databas över de organisationer som vill påverka utformningen och genomförandet av EU-institutionernas strategier och beslutsfattande
 • Eurostat – publikationer om statistik i form av artiklar och ordlistor
 • Dorie – databas med ett urval av dokument och utdrag ur handlingar som har att göra med allmänna institutionella frågor och regeringskonferenser om ändringar i EU:s olika fördragstexter

Öppna data

Du kan också söka i EU:s portal för öppna data.

Personal- och rekryteringshandlingar

För att få tillgång till Europeiska rekryteringsbyråns (Epso) handlingar och de kommissionsanställdas personakter krävs särskild behörighet. Kontakta Epso eller generaldirektoratet för personal och säkerhet direkt om du vill få tillgång till dina ansökningshandlingar eller din personalakt.

Europeiska rekryteringsbyrån (Epso)

Personal och säkerhet

Allmän information om EU

Om du vill ha allmän information om EU kan du få hjälp av Europa direkt

Ring gratis till 00 800 6 7 8 9 10 11, kl. 9–18. 

Mejla en fråga – du får svar inom tre arbetsdagar.

Begära ut handlingar

Om du inte hittar den handling som du letar efter kan du ansöka om att få tillgång till kommissionens handlingar genom att klicka på länken nedan.

Begär ut handlingar från kommissionen

Skydd av personuppgifter

Kan min begäran avslås?

Kommissionen har rätt att vägra att lämna ut handlingar om detta skulle kunna skada allmänna eller privata intressen enligt förordning 1049/2001.

Tänk på att vissa kommissionshandlingar helt eller delvis omfattas av de undantag för allmänhetens tillgång som fastställs i förordning nr 1049/2001.

Enligt ett allmänt undantag som godkänts av EU-domstolen behöver kommissionen inte lämna ut handlingar som rör

 • pågående EU Pilot-ärenden
 • pågående överträdelser och revisioner
 • statligt stöd
 • konkurrensärenden och handlingar från nationella konkurrensmyndigheter
 • företagskoncentrationer
 • Olafs bedrägeriutredningar
 • rättsfall
 • konkurrerande upphandlingsanbud
 • konkurrerande projektförslag
 • skriftliga frågor i urvalsförfarandena för personal.

Dokument