Bidra till lagstiftningsprocessen genom samråd och synpunkter

Det finns många sätt att bidra till EU:s lagstiftningsarbete under alla etapper – från förstudier till nya lagförslag och utvärderingar av hur befintliga lagar fungerar.

Du kan bidra till offentliga samråd och lämna synpunkter på olika sätt i beslutsprocessens samtliga skeden. Du kan också läsa relevanta handlingar och inkomna bidrag.

Sök pågående och avslutade samråd och andra möjligheter att lämna synpunkter eller prenumerera på nyhetsmejl för att hålla dig uppdaterad om nya samråd.

Läs mer om hur du kan bidra till lagstiftningsprocessen.

Du är alltid välkommen att lämna förslag på hur vi kan göra EU:s lagstiftning mer effektiv och ändamålsenlig med hjälp av formuläret Hjälp oss – tyck till.

Att få fler att delta i lagstiftnings- och policyarbetet är ett viktigt mål i EU:s strategi för bättre lagstiftning.