Komitologiregistret indeholder desuden:

  • dagsordener for komitologiudvalgenes møder
  • udkast til gennemførelsesretsakter forelagt for udvalgene (hvis de endnu ikke er offentliggjort, er det kun referencen, der angives)
  • afstemningsresultater
  • kortfattede referater af møder, høringsdokumenter og lister over de myndigheder, der repræsenterer hvert EU-land
  • udvalgenes retsgrundlag og forretningsorden
  • hvor det er relevant, andre relaterede dokumenter, der er blevet drøftet på udvalgets møder

Registret indeholder alle dokumenter, der er sendt til Europa-Parlamentet til underretning eller behandling.

Ved hjælp af de dokumenter, du finder i registret, kan du trin for trin følge, hvordan en gennemførelsesretsakt udarbejdes fra start til slut. De fleste kan downloades direkte. Dem, der ikke kan downloades, kan du få ved at henvende dig til den relevante afdeling i Kommissionen. Afdelingen kontakter dig pr. e-mail, normalt med det ønskede dokument i bilag.

Dokumenter fra før april 2008 findes i det gamle komitologiregister.