Προσωπικό

Το προσωπικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των άλλων θεσμικών οργάνων της ΕΕ οφείλει να τηρεί τους κανόνες κατά τη διάρκεια της θητείας του και πέραν αυτής.

Complaints procedure

You can file a complaint to the Commission if you consider that it has breached its Code of Good Administrative Behaviour in dealing with the public.