A helyes hivatali magatartásra vonatkozó szabályzat

Az Európai Bizottság 2000. szeptember 13-án elfogadta a helyes hivatali magatartásra vonatkozó szabályzatát, amelyben felsorolja értékeit: szolgáltatásnyújtás, függetlenség, felelősség, elszámoltathatóság, hatékonyság és átláthatóság.

A szabályzat meghatározza, hogy a Bizottság személyzetének milyen magatartást kell tanúsítania a nyilvánossággal folytatott kommunikáció során.

Rögzíti a Bizottság hivatali magatartásának alapelveit is, melyek:

  • Jogszerűség
  • A megkülönböztetés tilalma és az egyenlő bánásmód
  • Arányosság (az intézkedéseknek arányban kell állniuk az elérendő céllal)
  • Következetesség

Helyes hivatali magatartásra vonatkozó szabályzat

Panaszkezelési eljárás

Ha úgy véli, hogy a Bizottság – a nyilvánossággal folytatott kommunikáció során – megszegte a helyes hivatali magatartásra vonatkozó szabályzatot, panaszt tehet. Az Európai Bizottság meg fogja vizsgálni a panaszát, és az eredményről értesíti Önt.

A panasztétel módja

Panaszát többféleképpen juttathatja el a Bizottsághoz: postán vagy a panaszbejelentő űrlap kitöltésével.

A panaszbejelentő űrlapot elektronikusan és papíron is be lehet küldeni. Ez utóbbi esetben az űrlapot nyomtassa ki RTF-formátumban, és küldje el az Európai Bizottság Főtitkárságának (amely továbbküldi a érintett szervezeti egységhez) az alábbi címre:

Secretariat-General of the European Commission (Az Európai Bizottság Főtitkársága)

Unit C.2 – Ethics, Good Administration & Relations with the European Ombudsman

B-1049 Bruxelles/Brussels

Belgium

Ki kezeli a panaszokat?

Panaszát a megfelelő főigazgatóság vagy igazgatóság vizsgálja ki, és két hónapon belül írásban válaszol Önnek.

Ha nincs megelégedve a válasszal, Ön felkérheti a Bizottság főtitkárát, hogy vizsgálja felül a panaszra adott eredeti választ (erre egy hónapja van attól az időponttól kezdve, amikor ez utóbbit megkapta). A főtitkár a felülvizsgálatra vonatkozó kérelemre egy hónapon belül válaszol.

Egyéb panasztételi lehetőségek

Ön közvetlenül az európai ombudsmanhoz is nyújthat be panaszt. Ennek módjáról az európai ombusdman weboldalán tájékozódhat részletesen.