Kodeks dobrog upravnog ponašanja

Služenje, neovisnost, odgovornost, obveza polaganja računa, učinkovitost i transparentnost vrijednosti su kojima je Europska komisija predana. Kodeks dobrog upravnog ponašanja, koji je Komisija donijela 13. rujna 2000., temelji se na njima.

Tim se kodeksom javnost informira o standardima ponašanja koje može očekivati u odnosima s Komisijom.

Njime su utvrđena načela upravnog ponašanja kojima se vode službe Komisije:

  • Zakonitost
  • Nediskriminacija i jednak tretman
  • Proporcionalnost (mjere koje se poduzimaju trebale bi biti proporcionalne cilju koji se želi postići)
  • Dosljednost.

Kodeks dobrog upravnog ponašanja

Postupak po pritužbama

Ako smatrate da je Komisija u odnosima s javnosti prekršila svoj Kodeks dobrog upravnog ponašanja, možete podnijeti pritužbu. Europska komisija razmotrit će vašu pritužbu i odgovoriti na nju.

Kako podnijeti pritužbu

Pritužbu možete podnijeti poštom ili tako da ispunite ovaj internetski obrazac.

Obrazac za pritužbe može se poslati elektroničkim putem ili u papirnatom obliku. Ako ga želite poslati u papirnatom obliku, ispis u formatu RTF pošaljite Glavnom tajništvu Europske komisije (koje će ga proslijediti relevantnoj službi Komisije) na adresu:

Secretariat-General of the European Commission

Unit C.2 – Ethics, Good Administration & Relations with the European Ombudsman

B-1049 Bruxelles/Brussels

Belgique//Belgium

Tko će rješavati vašu pritužbu

Relevantna glavna uprava ili odjel analizirat će sadržaj pritužbe i odgovoriti vam u pisanom obliku u roku od dva mjeseca.

Ako niste zadovoljni odgovorom, u roku od mjesec dana (od datuma na koji ste od Komisije primili odgovor na svoju pritužbu) možete zatražiti od glavnog tajnika Komisije da preispita ishod vaše pritužbe. Glavni tajnik odgovorit će na vaš zahtjev za preispitivanje u roku od mjesec dana.

Drugi načini podnošenja pritužbe

Pritužbu možete podnijeti i izravno Europskom ombudsmanu. Praktične informacije o tome kako to učiniti možete naći na internetskoj stranici Europskog ombudsmana