Kodeks postępowania członków Komisji Europejskiej

Komisarze są zobowiązani do przestrzegania zasad dotyczących etyki i uczciwości.

Niezależny Komitet ds. Etyki

Niezależny Komitet ds. Etyki doradza Komisji w kwestii, czy działania, jakie komisarze planują podjąć po zakończeniu swojej kadencji, są zgodne z zapisami traktatów.

Zatwierdzona działalność byłych komisarzy europejskich

Decyzje Komisji Europejskiej i powiązane opinie Niezależnego Komitetu ds. Etyki w sprawie działalności byłych komisarzy europejskich