Rol van het comité

Het onafhankelijk ethisch comité adviseert de Commissie over de vraag of geplande activiteiten van eurocommissarissen na hun ambtstermijn verenigbaar zijn met de EU-verdragen.

De Commissievoorzitter kan het onafhankelijk ethisch comité ook om advies vragen over eventuele andere ethische kwesties in verband met de gedragscode voor de leden van de Europese Commissie.

Leden

De leden van de ethische commissie worden benoemd voor een periode van drie jaar, die eenmaal kan worden verlengd.

Naam CV Verklaring op erewoord
Allan Rosas Curriculum vitae Verklaring op erewoord
Dagmar Roth-Behrendt Curriculum vitae Verklaring op erewoord
Heinz Zourek Curriculum vitae Verklaring op erewoord

Jaarverslagen

Op grond van artikel 13, lid 4, van de gedragscode voor de leden van de Europese Commissie publiceert de Commissie jaarlijks een verslag over de toepassing van de gedragscode, waarin ook wordt ingegaan op de werkzaamheden van het onafhankelijk ethisch comité.

Het eerste jaarverslag over de toepassing van de gedragscode is nog niet door de Commissie vastgesteld. Zodra dat gebeurd is, wordt het op deze website gepubliceerd.

Documenten

DownloadenPDF - 92.6 KB
DownloadenPDF - 313.5 KB