Načela zaposlovanja

Evropska komisija ne diskriminira pri zaposlovanju uslužbencev in jim omogoča delo v spoštljivem in prilagodljivem delovnem okolju. Kandidate izbira ne glede na spol, raso, barvo kože, narodnostno in socialno poreklo, genetske značilnosti, jezik, vero, prepričanje, politično in drugo stališče, pripadnost narodni manjšini, premoženje, rojstvo, starost, invalidnost in spolno usmeritev.

Načela v praksi

Evropska komisija uresničuje svoj cilj, po katerem bo do konca sedanjega mandata na srednjih in višjih vodstvenih mestih najmanj 40 % žensk.

Enakost spolov

Najnovejši podatki iz novembra 2017

  • vodstvene delavke so 1. novembra 2017 zasedale skupno 36 % vodstvenih mest na vseh ravneh (30 % več kot na začetku mandata)
  • na višjih vodstvenih mestih (direktorji, namestniki generalnega direktorja, generalni direktorji) se je delež žensk povečal na 35 % v primerjavi s 27 % 1. novembra 2014
  • na srednjih vodstvenih mestih (vodje enot) je delež žensk znašal 37 % v primerjavi z 31 % z začetka mandata Junckerjeve Komisije

Pogodbeni izvajalci in prejemniki finančnih sredstev

Evropska komisija ne diskriminira pri izboru pogodbenih izvajalcev in prejemnikov finančnih sredstev niti pri obravnavi pritožb in mnenj državljanov.

 

Dokumenti

PrenesiPDF - 115 KB
PrenesiPDF - 738.3 KB