A Bizottság véleménye szerint az Uniót a kulturális és nyelvi sokszínűség jellemzi, valamint hogy a tagállamokban beszélt nyelvek Európa kulturális örökségének alapvető részét képezik. Az Unió ezért programjaiban és intézményei munkájában támogatja a többnyelvűséget.

A nyelvhasználat és a nyelvi sokszínűség tiszteletben tartása az európai intézmények létrehozása óta kulcsfontosságú. A Tanács által elfogadott első jogi aktus az 1958. évi 1. rendelet volt, amely meghatározta az európai intézmények által használandó nyelveket.

Ez a honlap azt mutatja be, hogy a Bizottság milyen nyelveket használ a nyilvánosság, a szervezetek és a tagállamok tájékoztatására és a velük való kapcsolattartásra.

Hivatalos nyelvek

Az uniós intézmények hivatalos nyelvei és munkanyelvei (a továbbiakban: az EU hivatalos nyelvei):

 • bolgár
 • spanyol
 • cseh
 • dán
 • német
 • észt
 • görög
 • angol
 • francia
 • ír
 • horvát
 • olasz
 • lett
 • litván
 • magyar
 • máltai
 • holland
 • lengyel
 • portugál
 • román
 • szlovák
 • szlovén
 • finn
 • svéd

Uniós jogszabályok

A jogi aktusok és azok összefoglalói az EU valamennyi hivatalos nyelvén rendelkezésre állnak. Hasonlóképpen a Bizottság jogi aktusokra vonatkozó javaslatai is elérhetők e nyelvek mindegyikén.

Egyes jogi aktusok nem érhetők el az EU valamennyi hivatalos nyelvén, mivel nem általánosan alkalmazandók (azaz a valamely tagállamnak vagy magánfélnek címzett bizottsági határozatok), vagy mert tisztán tényszerű, a Bizottság által hivatalosan nem elfogadott dokumentumok (pl. szolgálati munkadokumentumok).

Kapcsolattartás magánszemélyekkel és szervezetekkel

Levelezés a Bizottsággal

Magánszemélyek és szervezetek számos témában fordulhatnak az uniós intézményekhez. Például lehetőségük van arra, hogy

Függetlenül attól a témától, amellyel kapcsolatban felveszik a kapcsolatot az Unióval, magánszemélyek és szervezetek az EU bármely hivatalos nyelvén írhatnak az intézményeknek, és jogukban áll ugyanazon a nyelven választ kapni.

A polgárok véleményének megismerése

Az EU párbeszédet folytat a polgárokkal, amelyen bárki részt vehet (civil párbeszédekre az EU valamennyi hivatalos nyelvén sor kerül). Az EU-szerte megrendezett lakossági fórumokat vagy a közösségi médiában folytatott párbeszédeket általában egy vagy több biztos vagy magas rangú tisztviselő vezeti. Ezekre a fogadó ország vagy régió hivatalos nyelvén (vagy nyelvein) kerül sor, lehetőség szerint egy vagy több más nyelvre történő szinkrontolmácsolással.

A közösségimédia-platformokon folytatott párbeszédek általában angol, francia és német nyelven zajlanak. Ugyanakkor egyre több esemény használ további hivatalos nyelveket is, szinkrontolmácsolás biztosításával.

Az Európa jövőjéről szóló konferencia platformja teljes mértékben többnyelvű, és a polgárok az EU valamennyi hivatalos nyelvén és Spanyolország hivatalos társnyelvein (katalán, baszk, galíciai nyelven) benyújthatják ötleteiket, észrevételeiket, valamint regisztrálhatnak eseményeket.

A tematikus Eurobarométer-felméréseket valamennyi tagállamban az adott ország hivatalos nyelvén végzik.

Nyilvános konzultációk

Az Európai Bizottság rendszeresen indít nyilvános konzultációkat, hogy az emberek minél könnyebben hozzá tudjanak szólni az uniós szakpolitikák alakításához és az uniós döntéshozatalhoz. E nyilvános konzultációkban online űrlap kitöltésével lehet részt venni. A kérdőívek legalább három nyelven – angolul, franciául és németül – mindig elérhetőek, gyakran az EU más hivatalos nyelvein is rendelkezésre állnak. A Bizottság munkaprogramjában felsorolt új kezdeményezésekhez kapcsolódó nyilvános konzultációk esetében a kérdőívek rendszerint az EU valamennyi hivatalos nyelvén rendelkezésre állnak.

A nyilvános konzultációkra az EU bármely hivatalos nyelvén benyújthatók a válaszok.

Internetes tartalom

A Bizottság weboldalai az europa.eu internetes oldalon általában az EU 24 hivatalos nyelvén elérhetők.

Bővebben a Bizottság weboldalainak nyelvi változatairól.

A közösségi média tevékenységei

A Bizottság központi fiókjai, a Bizottság tagállami képviseleteinek közösségimédia-fiókjai és a biztosi testület tagjainak fiókjai az EU valamennyi hivatalos nyelvét lefedik. Ide értendő a közösségi média tartalma, a kampányok és a polgárokkal való kapcsolattartás.

Sajtóanyagok

Az Európai Bizottság szóvivői szolgálatának sajtóanyagai (például sajtóközlemények, kérdések és válaszok, tájékoztatók) mindig angol, francia és német nyelven jelennek meg. Ezeket gyakran konkrét nyelvekre vagy eseti alapon akár az EU összes hivatalos nyelvére is lefordítják. A biztosi testület üléséhez kapcsolódó, illetve a különös jelentőséggel bíró vagy általános érdeklődésre számot tartó sajtóanyag az EU valamennyi hivatalos nyelvén megjelenik.

A „Daily News” angolul és franciául olvasható, rövid hírek gyűjteménye, amelyben a Bizottság szóvivői szolgálata bemutatja a nap legfontosabb híreit, ahonnan link vezet a további információkhoz. A szóvivői szolgálat és a Nemzetközi Sajtószövetség (IPA) közötti megállapodást követően az angol és francia nyelvű tolmácsolás minden nap délben áll rendelkezésre, kivéve szerdánként (a testület heti ülésnapja), amikor a tolmácsolás az EU 23 hivatalos nyelvén (az ír kivételével) biztosított.

A Bizottság tagállami képviseletei

Az egyes tagállamokban működő bizottsági képviseletek honlapjai és közösségimédia-oldalai az érintett tagállam hivatalos uniós nyelvét (nyelveit) használják.

Fordítás és tolmácsolás

A Bizottság magasan képzett fordítók és tolmácsok állományára támaszkodik, hogy az intézmények az EU valamennyi hivatalos nyelvét használhassák.

A Tolmácsolási Főigazgatóság üléseken és konferenciákon tolmácsolási szolgáltatásokat nyújt az uniós intézményeknek.

A Fordítási Főigazgatóság a dokumentumokat a Bizottság 24 hivatalos nyelvéről és nyelvére fordítja le.

 

Elektronikus fordítás

Az eTranslation olyan online gépi fordítási szolgáltatás, amelyet a Bizottság a több évtizedes, magas színvonalú házon belüli fordítások alapján tervezett és dolgozott ki.

Az eTranslation szolgáltatás az EU 24 hivatalos nyelvén működik. A szolgáltatás manuális használatra szolgáló weboldalt kínál, és más informatikai alkalmazásokkal is integrálható, például a Bizottság Europa weboldalainak és platformjainak gépi fordítására, amennyiben emberi fordítások nem állnak rendelkezésre.

A gépi fordítás alapvető tájékoztatást nyújt az oldal tartalmáról az olvasó által választott nyelven. A gépi fordítás folyamata teljesen automatizált, mindenfajta emberi beavatkozást nélkülöz. A gépi fordítás minősége és pontossága szövegenként és nyelvpáronként jelentősen eltérhet.

Az eTranslationt az uniós intézmények használják, és elérhető a közigazgatási szervek, valamint a kis- és középvállalkozások számára is.

A nyelvekkel kapcsolatos uniós jogszabályok

Az uniós intézmények nyelvhasználatára vonatkozó szabályokat a Tanács állapítja meg egyhangúlag, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 342. cikke alapján elfogadott rendeletekben. E szabályokat a módosított 1958. évi 1. rendelet tartalmazza, amely előírja, hogy az intézményeknek 24 hivatalos és munkanyelvük van.

Az angol – az Egyesült Királyság EU-ból való kilépését követően – továbbra is e nyelvek között foglalja el helyét. Az angol mindaddig az uniós intézmények hivatalos és munkanyelve marad, amíg azt 1958. évi 1. rendelet ilyenként felsorolja. Az angol továbbá Írország és Málta egyik hivatalos nyelve.

Ez a rendelet meghatározza továbbá, hogy milyen nyelveken kell megszövegezni és közzétenni a jogszabályokat; valamint hogy milyen nyelveken készülhetnek azok az okmányok, amelyeket az intézmények a magánszemélyeknek vagy a tagállamoknak küldenek, illetve amelyeket a magánszemélyek vagy a tagállamok az intézményeknek küldenek. A Bizottság ugyanezen, az 1958. évi 1. rendelet alapján meghatározhatja, hogy hogyan hajtsa végre a nyelvhasználati szabályokat saját belső működésében.

Szervezeti egységek