Η Επιτροπή πιστεύει ότι η ΕΕ χαρακτηρίζεται από την πολιτιστική και γλωσσική πολυμορφία της και ότι οι γλώσσες που ομιλούνται στα κράτη μέλη αποτελούν ουσιώδες μέρος της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς. Για τον λόγο αυτό, η ΕΕ υποστηρίζει την πολυγλωσσία στα προγράμματά της και στις εργασίες των θεσμικών οργάνων της.

Η χρήση των γλωσσών και ο σεβασμός της γλωσσικής πολυμορφίας έχουν εξέχουσα σημασία από τη δημιουργία των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Η πρώτη πράξη που εξέδωσε το Συμβούλιο ήταν ο κανονισμός 1 του 1958 στον οποίο καθορίζονταν οι γλώσσες που πρέπει να χρησιμοποιούνται στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα.

Ο παρών ιστότοπος περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιεί τις γλώσσες η Επιτροπή για την παροχή πληροφοριών και για την επικοινωνία με το κοινό, τους οργανισμούς και τα κράτη μέλη.

Επίσημες γλώσσες

Οι επίσημες γλώσσες και οι γλώσσες εργασίας των θεσμικών οργάνων της ΕΕ (στο εξής: επίσημες γλώσσες της ΕΕ) είναι οι ακόλουθες:

 • βουλγαρικά
 • ισπανικά
 • τσεχικά
 • δανικά
 • γερμανικά
 • εσθονικά
 • ελληνικά
 • αγγλικά
 • γαλλικά
 • ιρλανδικά
 • κροατικά
 • ιταλικά
 • λετονικά
 • λιθουανικά
 • ουγγρικά
 • μαλτεζικά
 • ολλανδικά
 • πολωνικά
 • πορτογαλικά
 • ρουμανικά
 • σλοβακικά
 • σλοβενικά
 • φινλανδικά
 • σουηδικά

ΝΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΕ:

Οι νομικές πράξεις και οι περιλήψεις τους διατίθενται σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ Ομοίως, οι προτάσεις της Επιτροπής για νομικές πράξεις είναι επίσης διαθέσιμες σε όλες αυτές τις γλώσσες.

Ορισμένα είδη πράξεων δεν είναι διαθέσιμα σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ επειδή δεν έχουν γενική εφαρμογή (π.χ. αποφάσεις της Επιτροπής που απευθύνονται σε κράτος μέλος ή ιδιώτη) ή επειδή πρόκειται για αμιγώς πραγματολογικά έγγραφα τα οποία δεν εγκρίνονται από την Επιτροπή (δηλαδή έγγραφα εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής.

Επικοινωνία με ιδιώτες και οργανισμούς

Επιστολές προς την Επιτροπή

Οι ιδιώτες και οργανισμοί μπορούν να επικοινωνούν με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ για ευρύ φάσμα θεμάτων. Για παράδειγμα

Ανεξάρτητα από το θέμα για το οποίο επικοινωνούν με την ΕΕ, οι ιδιώτες και οι οργανισμοί μπορούν να απευθύνονται γραπτώς στα θεσμικά όργανα σε οποιαδήποτε επίσημη γλώσσα της ΕΕ και έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν απάντηση στην ίδια γλώσσα.

Ενημέρωση για τις απόψεις των πολιτών

Οι πολίτες μπορούν να συμμετέχουν σε « διαλόγους με τους πολίτες» (διαθέσιμοι σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ). Οι διάλογοι αυτοί, οι οποίοι έχουν τη μορφή δημόσιων συζητήσεων ή συζητήσεων στις πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης πραγματοποιούνται σε ολόκληρη την ΕΕ, συνήθως με έναν ή περισσότερους Επιτρόπους ή υψηλόβαθμους υπαλλήλους. Πραγματοποιούνται στην επίσημη γλώσσα (ή στις επίσημες γλώσσες) της χώρας ή της περιφέρειας υποδοχής, ενδεχομένως με ταυτόχρονη διερμηνεία σε μία ή περισσότερες επιπλέον γλώσσες.

Οι διάλογοι που διεξάγονται σε πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης πραγματοποιούνται γενικά στα αγγλικά, τα γαλλικά και τα γερμανικά. Ωστόσο, ένας αυξανόμενος αριθμός εκδηλώσεων χρησιμοποιεί επιπλέον επίσημες γλώσσες, για τις οποίες προσφέρεται ταυτόχρονη διερμηνεία.

Η πλατφόρμα της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης είναι πλήρως πολύγλωσση και οι πολίτες μπορούν να υποβάλλουν ιδέες, σχόλια και να καταχωρίζουν εκδηλώσεις σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ, καθώς και στις συνεπίσημες γλώσσες της Ισπανίας (καταλανικά, βασκικά, γαλικιανά).

Οι έρευνες του Ευρωβαρόμετρου για τη δημοσκόπηση των πολιτών σχετικά με μεγάλο φάσμα θεμάτων διενεργούνται σε όλα τα κράτη μέλη και στην επίσημη γλώσσα της ΕΕ της χώρας διενέργειας της έρευνας.

Δημόσιες διαβουλεύσεις

Για να γίνει ευκολότερη η συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία χάραξης πολιτικής και θέσπισης νομοθεσίας της ΕΕ, η Επιτροπή διοργανώνει τακτικά δημόσιες διαβουλεύσεις με τη μορφή διαδικτυακών ερωτηματολογίων. Τα ερωτηματολόγια αυτά είναι πάντα διαθέσιμα τουλάχιστον στα αγγλικά, τα γαλλικά και τα γερμανικά, και συχνά και σε άλλες επίσημες γλώσσες της ΕΕ. Τα ερωτηματολόγια των δημόσιων διαβουλεύσεων σχετικά με νέες πρωτοβουλίες που περιέχονται στο πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής διατίθενται συνήθως σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ.

Απαντήσεις σε δημόσιες διαβουλεύσεις μπορούν να υποβάλλονται σε οποιαδήποτε επίσημη γλώσσα της ΕΕ.

Διαδικτυακό περιεχόμενο

Οι ιστότοποι της Επιτροπής στον δικτυακό τομέα europa είναι γενικά διαθέσιμοι στις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ.

Περισσότερα για τη χρήση διαφορετικών γλωσσών στους ιστότοπους της Επιτροπής.

Δραστηριότητες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης

Όλες οι επίσημες γλώσσες της ΕΕ καλύπτονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μέσω των κεντρικών λογαριασμών της Επιτροπής, των λογαριασμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης των αντιπροσωπειών της Επιτροπής στα κράτη μέλη και των λογαριασμών των μελών του σώματος των Επιτρόπων. Αυτό περιλαμβάνει το περιεχόμενο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, τις εκστρατείες και την επικοινωνία με τους πολίτες.

Υλικό για τον Τύπο

Το υλικό για τον Τύπο της υπηρεσίας του εκπροσώπου Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (όπως δελτία Τύπου, ερωτήσεις και απαντήσεις, ενημερωτικά δελτία) δημοσιεύεται πάντοτε στα αγγλικά, τα γαλλικά και τα γερμανικά. Συχνά μεταφράζονται επίσης σε συγκεκριμένες γλώσσες ή ακόμη και σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ κατά περίπτωση. Το υλικό για τον Τύπο που αφορά συνεδρίαση του Σώματος των Επιτρόπων ή είναι ιδιαίτερης σημασίας ή γενικού συμφέροντος μεταφράζεται σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ.

Οι «καθημερινές ειδήσεις», μια συλλογή σύντομων ειδήσεων που αναδεικνύουν τα σημαντικότερα νέα της ημέρας, παρουσιάζονται από την υπηρεσία εκπροσώπου Τύπου της Επιτροπής και περιλαμβάνουν συνδέσμους για περαιτέρω ενημέρωση, παρέχονται πάντα σε έναν συνδυασμό αγγλικών και γαλλικών. Μετά τη συμφωνία μεταξύ της υπηρεσίας εκπροσώπου Τύπου (ΥΕΤ) και της Διεθνούς Ένωσης Τύπου (IPA), παρέχεται διερμηνεία στα αγγλικά και στα γαλλικά κατά την καθημερινή ενημέρωση το μεσημέρι, εκτός από τις Τετάρτες (ημέρα εβδομαδιαίας συνεδρίασης του σώματος των Επίτροπων) όπου η διερμηνεία παρέχεται σε 23 επίσημες γλώσσες (εκτός από τα ιρλανδικά).

Αντιπροσωπείες της Επιτροπής στα κράτη μέλη

Οι ειδικοί ιστότοποι και οι σελίδες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης των αντιπροσωπειών της Επιτροπής σε κάθε κράτος μέλος χρησιμοποιούν την επίσημη γλώσσα (ή τις επίσημες γλώσσες) της ΕΕ στο οικείο κράτος μέλος.

Μετάφραση και διερμηνεία

Η Επιτροπή βασίζεται σε μια δεξαμενή μεταφραστών και διερμηνέων υψηλής ειδίκευσης, οι οποίοι διασφαλίζουν ότι είναι δυνατή η χρήση όλων των επίσημων γλωσσών στα και από τα θεσμικά όργανα.

Η Γενική Διεύθυνση Διερμηνείας παρέχει υπηρεσίες διερμηνείας στα θεσμικά όργανα της ΕΕ για συνεδριάσεις και διασκέψεις.

Η Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης μεταφράζει για την Επιτροπή έγγραφα από και προς τις 24 επίσημες γλώσσες.

 

eTranslation

Η eTranslation είναι μια διαδικτυακή υπηρεσία αυτόματης μετάφρασης που σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε από την Επιτροπή, και βασίζεται σε δεκαετίες εσωτερικής μετάφρασης υψηλής ποιότητας.

Η eTranslation επικεντρώνεται πρωτίστως στις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ. Παρέχει μια ιστοσελίδα για χειροκίνητη χρήση και μπορεί επίσης να ενσωματωθεί σε άλλες εφαρμογές ΤΠ, για παράδειγμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παροχή αυτόματης μετάφρασης στους ιστότοπους και τις πλατφόρμες Europa της Επιτροπής όταν δεν είναι δυνατή η ανθρώπινη μετάφραση.

Η αυτόματη μετάφραση μπορεί να σας δώσει μια βασική ιδέα του περιεχομένου σε γλώσσα που κατανοείτε. Παράγεται αυτοματοποιημένα, με μηχανικά μέσα, χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η ποιότητα και η ακρίβεια της αυτόματης μετάφρασης μπορεί να διαφέρουν σημαντικά, ανάλογα με το είδος του κειμένου και τα διαφορετικά γλωσσικά ζεύγη.

Η υπηρεσία eTranslation χρησιμοποιείται από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και είναι διαθέσιμη στις δημόσιες διοικήσεις και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Η νομοθεσία της ΕΕ για τις γλώσσες

Οι κανόνες που διέπουν το γλωσσικό καθεστώς των θεσμικών οργάνων της ΕΕ θεσπίζονται από το Συμβούλιο, με ομοφωνία και μέσω κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 342 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι εν λόγω κανόνες καθορίζονται στον κανονισμό αριθ. 1 του 1958, όπως έχει τροποποιηθεί, ο οποίος προβλέπει ότι τα θεσμικά όργανα έχουν 24 επίσημες γλώσσες και γλώσσες εργασίας.

Τα αγγλικά παραμένουν μεταξύ των γλωσσών αυτών, ακόμη και μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ. Τα αγγλικά συνεχίζουν να είναι επίσημη γλώσσα και γλώσσα εργασίας των θεσμικών οργάνων της ΕΕ εφόσον περιλαμβάνονται στον κανονισμό αριθ. 1 του 1958. Τα αγγλικά είναι επίσης μία από τις επίσημες γλώσσες της Ιρλανδίας και της Μάλτας.

Ο εν λόγω κανονισμός καθορίζει επίσης κανόνες όσον αφορά τις γλώσσες στις οποίες πρέπει να συντάσσεται και να δημοσιεύεται η νομοθεσία· και σχετικά με τις γλώσσες στις οποίες συντάσσονται τα έγγραφα που αποστέλλονται μεταξύ των θεσμικών οργάνων και του κοινού ή μεταξύ των θεσμικών οργάνων και των κρατών μελών. Βάσει του ίδιου κανονισμού αριθ. 1 του 1958, η Επιτροπή έχει το δικαίωμα να καθορίζει τον τρόπο εφαρμογής του γλωσσικού καθεστώτος στην εσωτερική της λειτουργία.