Vloga odbora

Neodvisni odbor za etiko svetuje Komisiji glede načrtovanih dejavnosti komisarjev po koncu mandata in njihove skladnosti s pogodbama.

Predsednik se lahko posvetuje z neodvisnim odborom za etiko tudi o vseh drugih etičnih vprašanjih, povezanih s kodeksom ravnanja članov Evropske komisije.

Člani odbora

Mandat članov odbora traja tri leta in se lahko enkrat podaljša.

Ime Življenjepis Častna izjava
Christiaan Timmermans Življenjepis Častna izjava
Dagmar Roth-Behrendt Življenjepis Častna izjava
Heinz Zourek Življenjepis Častna izjava

Letna poročila

Komisija v skladu s členom 13(4) kodeksa ravnanja članov Evropske komisije objavi letno poročilo o uporabi tega kodeksa ravnanja, vključno z delom neodvisnega odbora za etiko.

Komisija zaenkrat še ni sprejela letnega poročila o uporabi kodeksa ravnanja. Ko ga bo sprejela, ga bo objavila na tem spletišču.

Dokumenti

PrenesiPDF - 92.6 KB
PrenesiPDF - 313.5 KB