Zamestnanci

Kódex správania a štatistiky o zamestnancoch Európskej komisie

Sídla

Nájdite vašu najbližšiu kanceláriu Európskej komisie.

Ľudia na prvom mieste – modernizácia Európskej komisie

Nová stratégia Európskej komisie v oblasti ľudských zdrojov prináša víziu modernej a flexibilnej organizácie založenej na hodnotách.

 

Dokumenty

  • 24 June 2020

    Governance in the European Commission

    The updated corporate governance arrangements of the Commission streamline and strengthen coordination and oversight on general management challenges.