Poliitiline juhtimine

Poliitiline juhtimine

Komisjoni juhib president, kes määrab selle poliitilised eesmärgid. Peamised otsused võtavad komisjonis vastu volinikud ja president.

Töötajad

Töötajad

Euroopa Komisjoni töötajate käitumisjuhend ja personalistatistika.

Hooned

Hooned

Siit leiate lähima Euroopa Komisjoni esinduse.

 

Dokumendid