Служители

Кодекс за поведение и статистически данни за служителите на Европейската комисия.

Местоположение

Офиси на Комисията в ЕС и извън него.

 

Документи

  • 24 June 2020

    Governance in the European Commission

    The updated corporate governance arrangements of the Commission streamline and strengthen coordination and oversight on general management challenges.