Delo Komisije usmerja ekipa (oziroma kolegij) 28 komisarjev – eden iz vsake države EU. Kolegij vodi predsednik Komisije.

Več o trenutnem predsedniku Komisije Jeanu-Claudu Junckerju.

Komisarji so povezani v projektne skupine, ki jih vodijo podpredsedniki Komisije. Projektne skupine se ukvarjajo s posameznimi področji politike.

Vloga komisarjev

Komisarji sicer prihajajo vsak iz svoje države EU, toda njihova naloga je zagovarjati interese EU kot celote, in ne posameznih nacionalnih interesov.

Komisarji kot kolegij so nosilci odločanja, in sicer skupaj:

  • odločajo o strategijah in politikah Komisije

  • predlagajo predpise, programe financiranja in letni proračun Evropskemu parlamentu in Svetu, ki nato o predlogih razpravljata in jih sprejmeta.

Vloga Evropske komisije

Sestava kolegija

  • Predsednik
  • Prvi podpredsednik
  • Podpredsednik in visoki predstavnik za zunanje zadeve in varnostno politiko
  • 4 podpredsednikov
  • 21 komisarjev                

Več o trenutnem kolegiju komisarjev 2014–2019, njihovih prednostnih nalogah in projektnih skupinah.

Trajanje mandata

Kolegij komisarjev imenujejo vsakih 5 let. Sedanji kolegij ima mandat do 31. oktobra 2019.   

Imenovanje Komisije

Izbor predsednika

Evropski svet, sestavljajo ga voditelji držav in vlad EU, vsakih pet let predlaga Evropskemu parlamentu kandidata za predsednika Komisije.

Kandidata za predsednika predlaga ob upoštevanju politične sestave Evropskega parlamenta po volitvah – navadno ga predlagajo iz vrst najmočnejše politične skupine v parlamentu.

Če evropski poslanci z absolutno večino podprejo kandidata, je ta izvoljen.       

Izbor komisarjev

Izvoljeni predsednik na podlagi predlogov iz držav EU izbere kandidate za podpredsednike in komisarje. Imena kandidatov morajo odobriti vsi voditelji držav in vlad EU na zasedanju Evropskega sveta.

Vsak kandidat se mora predstaviti parlamentarnemu odboru, ki je pristojen za predlagani resor kandidata. Člani odbora nato glasujejo o primernosti kandidata za predlagani položaj. Vseh 27 kandidatov mora dobiti podporo posameznih odborov, nato vsi poslanci Evropskega parlamenta glasujejo o celotni ekipi in jo sprejmejo ali ne. Po glasovanju in odobritvi v Parlamentu komisarje imenuje Evropski svet.

Odgovornost

Evropska komisija je demokratično odgovorna Evropskemu parlamentu, ki ima pravico, da celotno politično vodstvo Komisije odobri in razreši. Komisija Evropskemu parlamentu redno pošilja poročila, tudi letno zbirno poročilo in poročilo o izvrševanju proračuna.

Odločanje

Več o postopku kolektivnega odločanja komisarjev v poslovniku – povzetek.

Komisarji so pri sprejemanju odločitev enakopravni in nosijo tudi enako odgovornost. Komisija o svojem delu odloča skupaj po pisnem ali ustnem postopku.

Več o pripravi zakonodaje EU.

Dokumenti

PrenesiPDF - 371.3 KB
PrenesiPDF - 273.5 KB
PrenesiPDF - 240.3 KB