A Bizottság munkáját a 28 tagállam által delegált egy-egy biztos irányítja. Az általuk alkotott ún. biztosi testület élén az elnök áll.

További információk a Bizottság jelenlegi elnökéről, Jean-Claude Junckerről.

A biztosok projektcsapatokat alkotnak, amelyek élén az alelnökök állnak. Ezek a projektcsapatok más és más szakpolitikai területekért felelősek.

A biztosok feladatai

Noha a biztosokat az egyes tagországok delegálják a Bizottságba (mindegyik tagállamnak egy biztosa van), a feladatuk az, hogy az EU egészének, ne pedig a saját országuknak az érdekeit képviseljék.

A biztosok közösen hozzák meg a Bizottság döntéseit. Egyebek mellett:

  • meghatározzák a Bizottság stratégiáit és szakpolitikáit,

  • megvitatásra és elfogadásra a Parlament és a Tanács elé terjesztik az éves költségvetést, illetve a jogszabályokra és finanszírozási programokra vonatkozó javaslataikat.

Az Európai Bizottság szerepe

A testület összetétele

  • Az elnök
  • Az első alelnök
  • A közös kül- és biztonságpolitika főképviselőjének tisztségét is ellátó alelnök
  • 4 további alelnök
  • 21 biztos                

Tudjon meg többet a jelenlegi (2014–2019) Bizottság tagjairól, illetve prioritásaikról és projektcsapataikról.

A megbízatás időtartama

Ötévente új biztosi testület kerül kinevezésre. A jelenlegi testület hivatali ideje 2019. október 31-én jár le.   

A Bizottság kinevezése

Elnök kiválasztása

Az uniós tagországok állam-, illetve kormányfőiből álló Európai Tanács javaslatot tesz az Európai Parlamentnek a bizottsági elnök személyére.

Az elnökjelölt megnevezésekor figyelembe veszik az európai parlamenti választások eredményeit, és rendszerint a Parlament legnagyobb pártcsaládjából választanak jelöltet.

A jelöltnek el kell nyernie az európai parlamenti képviselők többségének támogatását ahhoz, hogy megválasszák.       

Az alelnökök és biztosok kiválasztása

Az elnök az uniós tagállamok javaslatai nyomán kiválasztja a lehetséges alelnök- és biztosjelölteket. A jelöltek listáját valamennyi uniós állam-, illetve kormányfőnek jóvá kell hagynia az Európai Tanács ülésén.

Mindegyik jelölt meghallgatáson vesz részt az előtt a parlamenti bizottság előtt, amely a jelöltnek szánt tárcának megfelelő szakterülettel foglalkozik. A parlamenti bizottság tagjai szavaznak arról, hogy alkalmasnak ítélik-e a jelöltet a pozíció betöltésére. Miután jóváhagyták a 27 jelöltet, a Parlament plenáris ülésen szavaz a biztosi testület egészéről. A parlamenti szavazás után a biztosokat az Európai Tanács nevezi ki.

Elszámoltathatóság

Az Európai Bizottság működését a demokratikus elszámoltathatóság jegyében a Parlament ellenőrzi. Ez utóbbi intézménynek jogában áll jóváhagynia vagy menesztenie az egész Bizottságot, mint vezető politikai testületet. A Bizottságnak továbbá rendszeresen be kell számolnia a Parlamentnek, többek között éves összefoglaló jelentés és a költségvetés végrehajtásáról szóló jelentés formájában.

Döntéshozatal

A biztosok közös döntéshozatal folyamatáról bővebb információk olvashatók az eljárási szabályzat összefoglalójában.

A biztosok a döntéshozatal során egymással egyenrangúak, és a meghozott döntésekért azonos mértékben felelnek. A Bizottság közös határozatait írásbeli vagy szóbeli eljárás során fogadja el.

Tájékozódjon alaposabban az uniós jogalkotás folyamatáról.

Dokumentumok

LetöltésPDF - 371.3 KB
LetöltésPDF - 291.1 KB
LetöltésPDF - 379.5 KB
LetöltésPDF - 312.6 KB