Komission työtä ohjaa 28:n komissaarin ryhmä, jossa on yksi komissaari kustakin EU-maasta. Tämän ns. kollegion työtä johtaa komission puheenjohtaja.

Nykyisen komission puheenjohtajana toimii Jean-Claude Juncker.

Komissaarit ovat jäseninä eri politiikan aloihin erikoistuneissa projektiryhmissä, joita johtavat komission varapuheenjohtajat.

Komissaarien rooli

Vaikka kollegiossa on yksi komissaari kustakin EU-maasta, sen tehtävänä on ajaa koko EU:n etua kansallisten etujen sijaan.

Komissiossa komissaarit toimivat päätöksentekijöinä. He päättävät kollektiivisesti esimerkiksi:

  • komission strategiasta ja politiikasta

  • laki-, rahoitus- ja talousarvioehdotuksista, jotka annetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston käsiteltäviksi ja hyväksyttäviksi.

Euroopan komission rooli

Kollegion kokoonpano

  • puheenjohtaja
  • ensimmäinen varapuheenjohtaja
  • varapuheenjohtaja ja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja
  • 4 muuta varapuheenjohtajaa
  • 21 komissaaria.                

Lisätietoa nykyisen (2014–2019) kollegion komissaareista, heidän erikoisaloistaan ja projektiryhmistään.

Toimikausi

Uusi komissaarien kollegio nimitetään joka viides vuosi. Nykyisen kollegion toimikausi päättyy 31.10.2019.   

Komission nimittäminen

Puheenjohtajan valinta

Joka viides vuosi Eurooppa-neuvosto – joka koostuu EU-maiden valtion- tai hallitusten päämiehistä – tekee ehdotuksen komission puheenjohtajasta Euroopan parlamentille.

Puheenjohtajaehdokkaan valinta perustuu Euroopan parlamentin poliittisiin voimasuhteisiin europarlamenttivaalien jälkeen. Yleensä ehdokas nimetään parlamentin suurimmasta poliittisesta ryhmästä.

Jos parlamentin jäsenten ehdoton enemmistö kannattaa puheenjohtajaehdokasta, hänet nimitetään komission puheenjohtajaksi.       

Komissaarien valinta

Komission puheenjohtajaehdokas valitsee varapuheenjohtaja- ja komissaariehdokkaansa EU-maiden tekemien ehdotusten perusteella. EU-maiden johtajien on hyväksyttävä ehdokasluettelo Eurooppa-neuvostossa.

Kunkin ehdokkaan on käytävä hänelle esitettyä vastuualuetta vastaavan Euroopan parlamentin valiokunnan kuultavana. Tämän jälkeen valiokunnan jäsenet äänestävät ehdokkaan soveltuvuudesta tehtävään. Kun kaikista 27 komissaariehdokkaasta on sovittu, parlamentti kokonaisuudessaan äänestää koko kollegion hyväksymisestä. Komissaarien nimityksen vahvistaa parlamentin äänestyksen jälkeen Eurooppa-neuvosto.

Vastuu

Euroopan komissio on demokraattisessa vastuussa Euroopan parlamentille, jolla on oikeus hyväksyä ja erottaa komission koko poliittinen johto. Komission on myös toimitettava Euroopan parlamentille säännöllisin väliajoin raportteja, kuten vuotuinen yhteenvetokertomus ja kertomus talousarvion toteuttamisesta.

Päätöksenteko

Komission kollektiivinen päätöksentekoprosessi kuvataan komission työjärjestyksessä.

Kaikki komissaarit ovat päätöksenteossa tasavertaisia ja jakavat vastuun yhteisistä päätöksistään. Komissio tekee kollektiiviset päätöksensä kirjallisessa tai suullisessa käsittelyssä.

Lisätietoa EU:n lainsäädäntöprosessista

Asiakirjat

LataaPDF - 371.3 KB
LataaPDF - 273.5 KB
LataaPDF - 240.3 KB