Acties

Een aantrekkelijke werkplek  

De Commissie voert de bestaande inspanningen op om een inclusieve, duurzame en flexibele werkomgeving met perspectieven voor professionele ontwikkeling en gezinsvriendelijke arbeidsomstandigheden tot stand te brengen, inclusief specifieke maatregelen om de Europese Green Deal na te leven en er een bijdrage aan te leveren.

Snellere en flexibelere selectie en aanwerving  

De Commissie voert in samenwerking met het Europees Bureau voor personeelsselectie moderne, snellere en flexibelere selectie- en aanwervingsprocedures in. Het doel is de meest getalenteerde en geschikte personen te selecteren, te zorgen voor een gelijk speelveld voor sollicitanten met verschillende achtergronden en intern talent te behouden.

Een flexibele en zinvolle loopbaan voor alle personeelsleden

De Commissie verbetert de loopbaanperspectieven van haar personeel door interne en externe mobiliteit te bevorderen. Er komt meer aandacht voor loopbaanbegeleiding, coaching en interne headhunting. Het opleidingsaanbod wordt verbeterd door de ontwikkeling van leerpakketten voor verschillende beroepen.

Gestroomlijnde HR-diensten

Een horizontale actie ondersteunt de drie andere acties door procedures waar mogelijk te vereenvoudigen en te versnellen. Bij de opzet van slimme en gebruiksvriendelijke diensten komt de eindgebruiker centraal te staan. Dit wordt mogelijk door doeltreffende HR-IT-instrumenten die voldoen aan de verwachtingen van ons personeel en de functionele behoeften.

In de kijker

 

Documenten

Communication to the Commission - A new Human Resources Strategy for the Commission

Annex to the Communication to the Commission - A new Human Resources Strategy for the Commission

Communication to the Commission - Greening the Commission

Annexes to the Communication to the Commission - Greening the Commission