Huvudkontor

Kommissionens avdelningar och genomförandeorgan ligger i Bryssel och Luxemburg.

Kommissionärerna sammanträder varje vecka i Bryssel eller Strasbourg.

Avdelningar och genomförandeorgan

Besök kommissionen

I ditt land

I EU-länderna

Representationskontoren är kommissionens röst i värdlandet och håller kommissionen informerad om vad som händer i landet.

De informerar om EU, anordnar olika EU-evenemang och tar emot studiebesök från skolor och högskolor. En del kontor har också särskilda europeiska mötesplatser för evenemang med EU-anknytning.

Kommissionen finansierar också

Hitta ditt närmaste EU-kontor

Utanför EU

EU har också 139 kontor utanför EU, så kallade delegationer. De förvaltas av Europeiska utrikestjänsten. Delegationerna presenterar, förklarar och genomför EU:s utrikespolitik. De analyserar och rapporterar om politiken och förhandlar för EU:s räkning.
Se listan med EU-delegationer